คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การพัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ และนำเสนอผลงานของนักเรียนในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอดิจิทัล อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การพัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ

และนำเสนอผลงานของนักเรียนในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอดิจิทัล

อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561เวลา 8.30 -16.00 . ห้อง 402 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียนย้อนหลัง ช่วงเช้า คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ 

 สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์