รังสรรค์ภาษาพัฒนาทักษะการฟัง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560


“หลักสูตร รังสรรค์ภาษาพัฒนาทักษะการฟัง
วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร รังสรรค์ภาษาพัฒนาทักษะการฟัง. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 2/08/2017 (109 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2