รู้เฟื่องเรื่องการอ่าน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559


“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : รู้เฟื่องเรื่องการอ่าน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ( 9.00-16.00 น.)
สถานที่อบรม : ห้องศิลปะ ชั้น 3 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม”

From โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 12/02/2016 (130 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2