คลิป และ ภาพบรรยากาศหลักสูตร การเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning) เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน

(Creativity-based Learning)

เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 .ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม

อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่ 

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์