คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและพัฒนากิจกรรมและสื่อสารเรียนรู้ “โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ” อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและพัฒนากิจกรรมและสื่อสารเรียนรู้

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ”

อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น ห้อง403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

วิทยากร อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่ 

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์