ศิลปะการพับกระดาษกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560


“หลักสูตร ศิลปะการพับกระดาษกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา, อ.สุรัชน์ อินทสังข์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From ศิลปะการพับกระดาษกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/05/2017 (65 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2