สกู๊ปและภาพบรรยากาศ การพัฒนาครูด้านทักษะการเรียนรู้เครื่องมือเทคโนโลยี (Technology Tools) ที่ง่ายต่อการใช้งานและเพิ่มพลังของการเรียนรู้ รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การพัฒนาครูด้านทักษะการเรียนรู้เครื่องมือเทคโนโลยี (Technology Tools) ที่ง่ายต่อการใช้งานและเพิ่มพลังของการเรียนรู้

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 . ห้อง 402

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

เรียนย้อนหลังช่วงเช้า  คลิกที่นี่

เรียนย้อนหลังช่วงบ่าย  คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ป

ภาพบรรยากาศ

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่