สกู๊ปและภาพบรรยากาศ การประดิษฐ์สื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ผศ.อัมพร อังศรีพวง

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การประดิษฐ์สื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 . ห้อง 405 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร ผศ.อัมพร อังศรีพวง

เรียนย้อนหลังช่วงเช้า  คลิกที่นี่

เรียนย้อนหลังช่วงบ่าย  คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ป

 

ภาพบรรยากาศ

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่