สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร เล่นตามรอยพระยุคลบาท ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การเล่นตามรอยพระยุคลบาท

เสารที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 ห้อง 405

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู 

เรียนย้อนหลังช่วงเช้า คลิกที่นี่  

เรียนย้อนหลังช่วงบ่าย คลิกที่นี่ 

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

สกู๊ป คลิกเลย

 

ภาพบรรยากาศ

 

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่