สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร สมาร์ทโฟนกับนักเรียนยุคดิจิทัล วิทยากร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร สมาร์ทโฟนกับนักเรียนยุคดิจิทัล

อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 ห้อง 406 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

สกู๊ป คลิกเลย

ภาพบรรยากาศ

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่