สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร ศาสตร์การสอน วิทยากร รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร ศาสตร์การสอน

เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 . ห้อง 406

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี

 เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ป คลิกเลย

บรรยากาศ

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่