สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การประยุกต์ของคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การประยุกต์ของคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 ห้อง 404 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

เรียนย้อนหลังช่วงเช้า คลิกที่นี่ 

เรียนย้อนหลังช่วงบ่าย คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

สกู๊ป คลิกเลย

 

ภาพบรรยากาศ

 

ภาพมอบวุฒิบัตร

 

ภาพหมู่