สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนอย่างมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็น
และการไตร่ตรอง (Reflection) ด้วยเครื่องมืออย่างง่าย วิทยากร รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนอย่างมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็น
และการไตร่ตรอง (Reflection) ด้วยเครื่องมืออย่างง่าย

อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 . ห้อง 402

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร รศ.ดร. บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

เรียนย้อนหลัง ช่วงเช้า  คลิกที่นี่ 

เรียนย้อนหลัง ช่วงบ่าย  คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ป คลิกเลย

ภาพบรรยากาศ

 

            

ภาพมอบวุฒิบัตร

 

 

ภาพหมู่