สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร วิธีการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (How to Teach Math, Science and Social Studies in English) ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร วิธีการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

(How to Teach Math, Science and Social Studies in English)

อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 ห้อง 403

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่ 

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ป คลิกเลย

 

ภาพบรรยากาศ

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่