สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร รู้ลึกเรื่องจำนวน ผศ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และ ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร รู้ลึกเรื่องจำนวน

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 . ห้อง 402

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร ผศ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และ ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ

เรียนย้อนหลังช่วงเช้า  คลิกที่นี่  เรียนย้อนหลังช่วงบ่าย  คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

สกู๊ป คลิกเลย

 

ภาพบรรยากาศ

 

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่