สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร จัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยวิธีสอนหลากหลาย รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร จัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยวิธีการสอนหลากหลาย

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 . ห้อง 403 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

เรียนย้อนหลัง  คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ป คลิกเลย

 

 

ภาพบรรยากาศ

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่