สกู๊ปและภาพบรรยากาศ หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30 – 16.00 . ห้อง 406 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

เรียนย้อนหลัง  คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ป

ภาพบรรยากาศ

ภาพมอบวุฒิบัตร

 

ภาพหมู่