สกู๊ปและภาพบรรยากาศ หลักสูตร การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเสียงเพลง (Using songs in the English language) อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล และ อ.ปุณทิศา กลัดทอง

ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเสียงเพลง

(Using songs in the English language)

          วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30 – 16.00 . ห้อง 403

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล และ อ.ปุณทิศา กลัดทอง

เรียนย้อนหลังช่วงเช้า  คลิกที่นี่

เรียนย้อนหลังช่วงบ่าย  คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ป

ภาพบรรยากาศ

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่