สกู๊ปและภาพบรรยากาศ หลักสูตร การใช้บทบาทสมมุติในการสอนภาษาอังกฤษ (Using Role-Play in Teaching English) วิทยากร ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การใช้บทบาทสมมุติในการสอนภาษาอังกฤษ

(Using Role-Play in Teaching English)

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 ห้อง 404

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่ 

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ป

ภาพบรรยากาศ

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่