สกู๊ปและภาพบรรยากาศ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดลองวิทยาศาสตร์ และ STEM แสนสนุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย” วิทยากร อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดลองวิทยาศาสตร์

และ STEM แสนสนุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย”

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 ห้อง 406

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่ 

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ป

 

ภาพบรรยากาศ

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่