สกู๊ปและภาพบรรยากาศ หลักสูตร ทักษะ 7C ของครู 4.0 กับ PLC รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร ทักษะ 7C ของครู 4.0 กับ PLC

          วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30 – 16.00 . ห้อง 405 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

เรียนย้อนหลัง  คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ป

 

ภาพบรรยากาศ

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่