สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ห้อง 406

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 ห้อง 406

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม เรียนย้อนหลัง  คลิกที่นี่  

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

สกู๊ป คลิกเลย

ภาพบรรยากาศ