สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร วิธีสอนและเทคนิคหลากหลาย เสริมทักษะ ศตวรรษที่ 21 รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ห้อง 405

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร วิธีสอนและเทคนิคหลากหลาย เสริมทักษะ ศตวรรษที่ 21

อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 . ห้อง 405 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

เรียนย้อนหลัง  คลิกที่นี่  

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ปคลิกเลย

 

 

ภาพบรรยากาศ