สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร สนุกคิดคณิตศาสตร์ผ่านอุปกรณ์เกม ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ห้อง 402

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

สนุกคิดคณิตศาสตร์ผ่านอุปกรณ์เกม ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น   

อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 ห้อง 402 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ 

เรียนย้อนหลังช่วงเช้า คลิกที่นี่ 

เรียนย้อนหลังช่วงบ่าย คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ป คลิกเลย

 

 

 

ภาพบรรยากาศ