สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร จัดการเรียนรู้เน้นเชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ห้อง 405

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร จัดการเรียนรู้เน้นเชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC 

เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 . ห้อง 405 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

เรียนย้อนหลัง  คลิกที่นี่  

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

สกู๊ปคลิกเลย

 

 

 

ภาพบรรยากาศ