สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร เทคนิคการทำสื่อการสอนอย่างง่าย ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร เทคนิคการทำสื่อการสอนอย่างง่าย

เสารที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 ห้อง 406

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่ 

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 สกู๊ป คลิกเลย

 

ภาพบรรยากาศ

 

 

ภาพมอบ

 

 

ภาพหมู่