สนุกกับคณิต วันที่ 7 กรกฏาคม 2561

หลักสูตร สนุกกับคณิต

วิทยากร : ผศ.เปรมฤดี เนื้อทองและคณะ

วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *