สนุกกับคณิต วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561

หลักสูตร สนุกกับคณิต 
วิทยากร : ผศ.เปรมฤดี เนื้อทองและคณะ 
วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 
เวลา 08.30-16.00 น 
ณ ชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์