สมัครออนไลน์

วิธีการสมัครสมาชิกออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์www.kusol.net/ssup 

2. สมัครสมาชิกโดยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์และระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของคุณ  

เพื่อเปิดใช้งานอีเมล

3. เข้าสู่ระบบ “ เข้าระบบ  

4. เลือกหลักสูตรตามกลุ่มสิ่งที่สนใจและตามวันที่กำหนดโดยกดปุ่ม “จอง”

5. เมื่อกดเลือกหลักสูตรที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วกด Download ใบสมัครด้านบน 

6.  พิมพ์เอกสารใบสมัครและเสนอต่อผู้อำนวยการ

7. เข้าสู่ระบบและลงทะเบียน  ใบสมัครที่มีลายเซ็นผู้อำนวยการการจัดส่งเป็นไฟล์ภาพหรือสแกนเป็น. pdf แนบมาในช่องอัปโหลดไฟล์ หรือส่งมาทางอีเมลล์ info@sakdibhornssup.org 

8. เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตรวจสอบเอกสารเพื่อการอนุมัติ

9.   เมื่อได้รับจดหมายยืนยันจะมีอีเมลแจ้งกลับไปและคลิกที่นี่เพื่อดูว่า “อนุมัติ” ในหลักสูตรที่เลือกไว้

10. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ www.kusol.org / Facebook มูลนิธิฯ

11. ผู้สมัครที่มีรายชื่อในการจัดงานต้องติดต่อกลับมายังมูลนิธิฯ ก่อนการประชุม 10 วันเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม