สอนอ่านอย่างไรให้นักเรียนรักการอ่าน วันที่ 2 เมษายน 2560


“หลักสูตร สอนอ่านอย่างไรให้นักเรียนรักการอ่าน
วิทยากร :อ.พรพิตร สกุณา
วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร สอนอ่านอย่างไรให้นักเรียนรักการอ่าน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 4/06/2017 (91 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2