สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม : ทัศนศิลป์ “สนุกสาระศิลป์” วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 61

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561

ทัศนศิลป์ “สนุกสาระศิลป์”  วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561

เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารบริหาร

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์