สาธิตจุฬา 8-9-18

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร : วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

“การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ สำหรับครูประถม”

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561      เวลา 8.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม