สื่อการสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย วันที่ 29 กรกฎาคม 2560


“หลักสูตร สื่อการสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From สื่อการสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/02/2017 (43 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2