หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถม

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

                 

                               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

****************************************************************************************************************

หนังสือรับรอง 

หลักสูตร :   สื่อสนุก สุดสร้างสรรค์ สารพันเทคนิคการสอนภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา)

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทย์สกุล

                                    ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

*****************************************************************************************************************

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.  

หนังสือรับรอง

หลักสูตร : เรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกผ่านการทดลองฟองสบู่และฟองไข่

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                 

                               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก