หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

หนังสือรับรอง

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับประถม (สาระที่ 2)

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก