หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสนุก และมีความสุขในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น.  

หลักสูตร : การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครู

วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก