หนังสือรับรอง หลักสูตร : การสร้างเกม PowerPoint แบบ interactive เพื่อประยุกต์ในการสอนออนไลน์ สำหรับครูประถม วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล วันที่ 11 เม.ย. 2563

One thought on “หนังสือรับรอง หลักสูตร : การสร้างเกม PowerPoint แบบ interactive เพื่อประยุกต์ในการสอนออนไลน์ สำหรับครูประถม วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล วันที่ 11 เม.ย. 2563

  • April 16, 2020 at 12:53 pm
    Permalink

    ลำดับที่147นางพรทิพย์ ปานทอง ไม่ได้วุฒิบัตรคะ
    (ส่งงานครบนะคะ)
    รบกวนตามให้ด้วยคะ

Comments are closed.