หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 : 5 หลักสูตร >รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, อ.สุรัชน์ อินทสังข์, รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร, อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาค 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร : Online classes combine video conferencing with digital platforms.

วิทยากร : รศ. ดร.บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์                                      

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน

วิทยากร : อ.สุรัชน์  อินทสังข์             

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

                                                                                                   14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร

หลักสูตร : พูดภาษาอังกฤษอย่างไรให้สุภาพและน่าฟัง

        วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร                                 

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉คลิก

 

หลักสูตร :เทคนิคและวิธีการสอน คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5

วิทยากร : อ.ภีมวัจน์  ธรรมใจ 

                                   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉คลิก