หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 : 2 หลักสูตร> ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาค 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร

หลักสูตร : “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันโลกยุคสมัยไทยแลนด์4.0”

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง                              

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : “สร้างสรรค์เกมการศึกษาด้วยโปรแกรมPowerPoint 1”

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล                             

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก