หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 : 2 หลักสูตร > ดร.วชิร ศรีคุ้ม, อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร

หลักสูตร : “เรียนรู้การคิดเชิงคำนวณด้วยกิจกรรมที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์

             วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม                          

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน (กิจกรรมใหม่)

             วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์                     

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก