หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน  2563 

เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร

หลักสูตร: การผสมผสานแนวคิดเชิงคำนวณในวิทยาศาสตร์

วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม

                   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้นกับการแก้ปัญหา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

วิทยากร: อาจารย์พนมยงค์ แก้วประชุม

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

                                                                                                             เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

 

หลักสูตร: Design thinking กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วิทยากร: รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

              ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: “เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์สังคมและจริยธรรมในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา” 

วิทยากร: ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: สอนเด็กให้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์สำเร็จต้องทำอย่างไรบ้าง 

วิทยากร: อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก