หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: “สอนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ”

วิทยากร:  อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์ 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  ครูภายใต้วิถีปกติใหม่ หัวใจไฮบริด

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  รวมมิตรแอปพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา

วิทยากร: อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร  

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                                            หลักสูตร:  สอนวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ตอนที่ 1

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล  

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                                              เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 3: ประสบการณ์ และบทเรียนจากโรงเรียน กทม.”

วิทยากร:  การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา ครั้งที่ 2

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: สร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบออนไลน์ในยุคดิจิทัลด้วย GeoGebra

วิทยากร:  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: “บทเพลงเสริมปัญญา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์”

วิทยากร:  อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                      หลักสูตร: Better English with Smarter Pronunciation Techniques สอนออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรสนุกและปังปุริเย่

วิทยากร:  อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก