หลักภาษาพาสนุก ปลุกความคิดด้วยทักษะและกระบวนการ วันที่ 24 กันยายน 2559


“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : หลักภาษาพาสนุก ปลุกความคิดด้วยทักษะและกระบวนการ
วันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น
สถานที่อบรม : อาคารบริหารชั้น4”

From โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/28/2016 (59 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2