สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กประถม วิทยากร รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง 403

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กประถม

อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 . ห้อง 403 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร  เรียนย้อนหลัง  คลิกที่นี่  

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

 

สกู๊ป คลิกเลย

 

ภาพบรรยากาศ