หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร / เวลา 14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2563 

 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร / เวลา 14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร      

                               สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก