หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร และเวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลัก

                               

                                สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก

                                              เวลา 14.00-17.00 น.