หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร

                        เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร, เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร                                         

                               สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก