หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 

 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร   

                               สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก