หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

                                  วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร                                                                                                                      , เวลา 13.00-16.00 น. : 1 หลักสูตร                                        

                                สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก