หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

 วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. : 1 หลักสูตร

เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร

                                                  

                                สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก